راهكار كنترل و مدیریت پروژه

پازل
مهمترین دلیلی که عامل شکست پروژه های بزرگ و گاها کوچک می¬شود، عدم توانایی در کنترل وظایف موجود در آن پروژه می باشد. به عبارتی عدم وجود آگاهی از تعداد وظایف، میزان پیشرفت هر کدام، میزان فعالیت هر فرد، دیرکردهای پروژه و ...، باعث شکست و یا تحویل دیر هنگام پروژه است. در این بین امروزه از نرم افزارهای متعددی جهت مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه استفاده می شود. که البته عموما به دلیل انگلیسی زبان بودن و کارکرد و کاربرد پیچیده مورد استفاده قرار نمی¬گیرند. ما مفتخریم به ارائه یک نرم افزار کاملا کاربردی با یک محیط کاربری ساده جهت كنترل و مدیریت پروژه که امكان تعامل و برقراری ارتباط بین مراحل یك پروژه از ابتدا تا انتهای آن را فراهم می كند. تصور کنید چقدر راحت و آسوده میتوانید با دانش و آگاهی کامل نسبت به ابعاد مختلف پروژه خود، فقط به پیشبرد اهداف آن فکر خود را معطوف کنید، و نه کمبود یا دیر کرد زمان تحویل آن. در زیر به بررسی برخی از قسمت های این سیستم کاربردی می پردازیم:
 • مدیریت كاربران
 • مدیریت گروه های كاری
 • مدیریت پروژه ها
 • مدیریت هزینه ها
 • كارتابل كاربران
 • مستندات
 • پروفایل كاربری
 • کتابخانه فنی
 • ارائه گزارش های کاربردی
 • امكان مدیریت كاربران عضو
 • امكان تعیین گروه های كاری و اعطاء دسترسی های متفاوت به آنها
 • امكان تعریف پروژه ها و اطلاعات آنها
 • امكان مدیریت هزینه های یك پروژه
 • امكان تعریف كارتابل برای كاربران
 • امكان مدیریت مستندات و فایل های مربوط به پروژه
 • امكان تعیین پروفایل كاربری
solution
كلیه شركت ها و موسسات كوچك و بزرگ