اخبار - اصلی ترین مولکول سازنده کامپیوترها داده پرداز

اخبار شرکت

اصلی ترین مولکول سازنده کامپیوترها

بازگشت به آرشیو اخبار

دانشمندان برای ساخت اولین کامپیوترها از مولکول های آب شبیه سازی کردند و در قطعات کامپیوتر از آن استفاده کردند.
پیش بینی می شود، دانشمندان با مطالعه روی مولکول های آب بتوانند جدیدترین و به روزترین کامپیوترها بدون نیاز به شارژ و باتری را بسازند و علمی نوین در صنعت کامپیوتر و قطعات الکترونیکی راه اندازی کنند.

h1

دیدگاه:

نام
پست الکترونیک
سایت
دیدگاه
کد امنیتی :