گواهینامه ها

دارای مجوز فعالیت از سازمان
نظام صنفی رایانه ای کشور
دارای گواهی رتبه بتدی و احراز صلاحیت از
شورای عالی انفورماتیک کشور
دارای گواهینامه
مدیریت کیفیت
دارای گواهینامه
استاندارد محیط کار
عضو رسمی
انجمن انفورماتیک ایران
عضو رسمی
انجمن کامپیوتر ایران