تامین نیروی انسانی خدمات IT

داده پرداز با در نظر گرفتن نیازهای مشتریان و همچنین پیش بینی نیازهای بلند مدت شرکتها و موسسات، امکان ارائه کلیه خدمات مورد درخواست اعم از طراحی، پیاده سازی، مشاوره و برنامه ریزی تامین تجهیزات، توسعه، راهبری و پشتیبانی فنی سیستمهای کامپیوتری و شبکه ای را در قالب تامین نیروی انسانی، انتقال دانش مورد نیاز به آن شرکتها و نیز اجرای پروژه های فناوری اطلاعات و ارتیاطات را دارا می باشد.
 
 • خدمات ارایه شده شامل موارد ذیل خواهند بود:
 • تامین نیروی انسانی متخصص
 • تامین نیروی کار پاره وقت یا ادواری
 • طراحی و پیاده سازی شبکه های داخلی
 • برقراری ارتباطات اینترنتی اعم از پست الکترونیک و خدمات تلفن های اینترنتی
 • مشاوره و برنامه ریزی انتخاب نرم افزار و سخت افزار
 • پشتیبانی و راهبری سیستمهای شبکه و کامپیوترها
 • پشتیبانی و راهبری سیستمهای تلفنی
 • انتقال دانش مورد نیاز به درون شرکت جهت ارایه خدمات بهینه در زمینه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مستند سازی کلیه روندها و زیرساختها، تدوین استانداردها و دستورالعملهای اجرایی و اداری مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • تامین تجهیزات سخت افزاری و امکانات نرم افزاری
 • تامین اقلام مصرفی